The O-C data which VSOLJ member obtained

(2008/02/27)
star        E0      Period    RA    RD        m1  m2   flag           O-C  inst obs remarks
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
andAA        2429880.6572 0.9351004  23 05 22 +47 40 2000 EA 10.3 10.9   1 VSOLJ        -0.0828 CCD Njh 05/Nov/2002
andV0441      2452930.8673 0.4696    00 56 44 +41 29 2000 EW 13.5 14.3   1 VSOLJ        -0.0929 CCD Njh 03/Feb/2007
camMT        2452975.3231 0.3662    04 40 24 +55 25 2000 EW 12.9 13.5   1 VSOLJ        -0.0076 CCD Njh 03/Feb/2007
capWZ        2425424.6355 0.313086   21 23 17 -15 10 2000 EW 14.0 14.7   1 VSOLJ        +0.0555 CCD Kis 10/Oct/2002
casV0959      2451336.2901 1.0652    00 12 02 +55 05 2000 EW 12.0 12.6   1 VSOLJ        +0.4368 CCD Njh 18/Sep/2006
crvY        2425620.6869 0.4948130  12 38 10 -15 00 2000 EW 11.0 11.7   1 VSOLJ        +0.0409 CCD Nga 30/Mar/2005
cvnVW        2435923.2239 0.850012   13 29 42 +28 52 2000 EW 11.4 12.6   1 VSOLJ        -0.0221 CCD Njh 13/May/2005
cygV2213      2451029.5257 0.17505   19 28 57 +43 06 2000 EW 13.9 14.4   1 VSOLJ        +0.0050 CCD Njh 14/Aug/2006 IBVS4671
eriTT        2444912.2739 1.33537   02 52 39 -23 46 2000 EA 12.9 14.3   1 VSOLJ        -0.0871 CCD Kis 30/Nov/1999
gemQT        2452622.2671 1.61989   06 48 16 +14 35 2000 EB 7.7 8.1   1 VSOLJ        +0.0271 CCD Njh 17/Mar/2006 ASAS-3
monFW        2427562.2141 3.8735903  07 57 38 -07 11 2000 EA 9.4 10.6   1 VSOLJ        -0.0059 CCD Kub 30/Dec/2006
monV0442      2432906.6092 1.6670128  06 42 19 +03 48 2000 EA 11.2 11.7   1 VSOLJ        +0.0312 CCD Ioh 10/Jan/2008
oriV0640      2428897.2171 2.02074   05 55 00 -09 22 2000 EA 11.2 13.5   1 VSOLJ        -0.1239 CCD Njh 11/Jan/2007
sctCW        2427978.5823 1.786183   18 55 41 -05 58 2000 EB 9.8 10.2   1 VSOLJ        -0.0727 CCD Nga 21/Jul/2002
tauV1239      2452645.6240 1.08482   05 50 25 +26 56 2000 EA 10.7 11.1   1 VSOLJ        -0.0327 CCD Njh 15/Feb/2007
umaBH        2445093.4239 0.6986834  10 45 55 +52 14 2000 EW 11.5 12.3   1 VSOLJ        +0.0759 CCD Njh 24/May/2005
umaEQ        2448706.6028 0.358162   08 36 27 +53 34 2000 EW 12.4 12.6   1 VSOLJ        -0.1225 CCD Njh 06/Oct/2006 IBVS3759
asas001229-1052.5  2452053.4535 0.760420   00 12 29 -10 52 2000 EC 11.4 11.8   1 VSOLJ        +0.0135 CCD Nga 21/Sep/2007
asas001556+0644.7  2451885.9035 0.401198   00 15 56 +06 44 2000 EC 11.2 11.6   1 VSOLJ        +0.0135 CCD Nga 21/Sep/2007
asas002446+1925.1  2452623.9384 0.401449   00 24 46 +19 25 2000 EC 11.0 11.3   1 VSOLJ        +0.0184 CCD Nga 09/Nov/2006
asas020908+2629.1  2452626.0109 0.299377   02 09 08 +26 29 2000 EC 10.4 11.1   1 VSOLJ        +0.0539 CCD Kub 02/Dec/2007
asas022014-0252.0  2451904.1011 0.643460   02 20 14 -02 52 2000 EC 10.6 11.0   1 VSOLJ        -0.0089 CCD Kis 11/Dec/2006
asas024507-1807.9  2451868.9684 0.364930   02 45 07 -18 07 2000 EC 10.9 11.4   1 VSOLJ        +0.0184 CCD Nga 09/Nov/2006
asas043559-0450.1  2451869.3567 0.583490   04 35 59 -04 50 2000 EC 11.2 11.6   1 VSOLJ        +0.0367 CCD Nga 01/Dec/2006
asas062401+2028.2  2452622.0484 0.350671   06 24 01 +20 28 2000 EC 10.2 10.6   1 VSOLJ        +0.0084 CCD Kub 24/Nov/2007
asas064047+2804.7  2452622.8568 0.338341   06 40 47 +28 04 2000 EC 10.7 11.1   1 VSOLJ        -0.1832 CCD Kub 01/Dec/2007
asas071637-0700.0  2451870.4023 1.044250   07 16 37 -07 00 2000 EC 11.2 11.5   1 VSOLJ        +0.2523 CCD Kis 13/Jan/2008
asas073342-1142.2  2451870.2035 1.989096   07 33 42 -11 42 2000 ED 10.5 10.8   1 VSOLJ        +0.0235 CCD Njh 07/Dec/2005
asas075020+1339.6  2452622.8106 0.312699   07 50 20 +13 39 2000 EC 9.4 9.6   1 VSOLJ        -0.0234 CCD Kub 23/Dec/2006
asas084207-0108.5  2451870.9209 0.608838   08 42 07 -01 08 2000 ES 9.5 9.9   1 VSOLJ        +0.0009 CCD Nga 11/Feb/2007
asas092317+1305.2  2452623.3509 0.412889   09 23 17 +13 05 2000 EC 10.9 11.3   1 VSOLJ        +0.0109 CCD Kub 27/Dec/2006
asas145616+0402.4  2452125.5077 0.436870   14 56 16 +04 02 2000 EC 11.3 11.8   1 VSOLJ        +0.0077 CCD Nga 29/Ari/2007
asas161404+1057.6  2452385.7551 1.232490   16 14 04 +10 57 2000 ED 11.4 11.9   1 VSOLJ        +0.0351 CCD Nga 17/May/2007
asas233002-1154.5  2451870.6636 0.445520   23 30 02 -11 54 2000 EC 9.7 10.2   1 VSOLJ        -0.0164 CCD Nga 07/Sep/2007
hadV48       2449972.9266 2.997056   18 33 31 -28 59. 2000 E: 11.2 13.0   1 VSOLJ        +0.0036 CCD Kis 28/Apr/2000 HadV48 obs  name
---------------------
 Aig / Keigo Arai
 Edm / Masakatsu Endo
 Fjy / Yuta Fujimoto
 Fsd / D.Furusawa
 Fum / M.Funyu
 Fuy / Yoshinaka Furuya
 Hks / Sumie Hosoki
 Hsk / Kenji Hirosawa
 Ibk / Mami Ibaraki
 Ima / A.Imamura
 Imm / Mitsunori Iwamoto
 Ink / Kayoko Iino
 Ioh / Hiroshi Itoh
 Ist / Hitomi Ishii
 Kan / Mitiko Kanaya
 Kar / Ryota Kanehara
 Kgb / Harunobu Kumagaya
 Kgd / Daisuke Kitagawa
 Kis / Seiichiro Kiyota
 Kit / Kiyotaka Kanai
 Kky / Yoshitaka Kaneko
 Kme / Yusuke Kameoka
 Ksi / Kei Kinoshita
 Ksn / Shunsuke Kato
 Kub / Katsuaki Kubotera
 Mdu / Kounta Mituzuka
 Mdy / Maeda Yutaka
 Mhh / Hiroyuki Maehara
 Miu / Tomoka Miura
 Mkn / Nobuhiro Makiguchi
 Mom / Masahiko Momose
 Nga / Kazuo Nagai
 Njh / Kazuhiro Nakajima
 Nrs / Hirosi Nakamura
 Nto / Ryosuke Naito
 Nya / Michie Nakayama
 Oht / Tomohito Ohshima
 Ooa / Akira Ootake
 Osy / Yuto Osada
 Otm / Tomonori Okada
 Oym / Masanori Okuyama
 Sab / Hironobu Sakakibara
 SEi / Seikei high school
 Sga / Yoshiko Sugai
 Sha / Hiromasa Shinnsha
 Sny / Yuji Sekino
 Soy / Ayami Sato
 Sst / Takuya Sasaki
 Ssu / Seiichi Sakuma
 Tay / Yoshito Tanaka
 Tcy / Yukiko Tsuchiyama
 Tha / Atsuko Takahashi
 Tkc / Chizuto Takatuka
 Tnr / Mitsuru Tanaka
 Tzt / Toshiharu Takizawa
 Ugn / Nahoko Ushigome
 Wai / Ikumi Watanabe
 Wkj / Junya Wakade
 Wsy / Yuki Watase
 Yak / K.Yamada
 Ygh / Hideyasu Yamaguchi
 Ygs / Hisashi Yamaguti
 Ymd / Kenji Yamada
 Ysj / Takuzi Yamashita
 Yzy / Yuuiti Yonezawa

Return to the HOME
inserted by FC2 system